Reservasjonsmulighet for leger

Det ble regjeringsskifte i høst, noen mener at det var på høy tid, andre ikke. Men jeg lurer på om ikke en del av de som stemte fram den blåblå regjeringen føler seg lurt på enkelte områder. Blant annet ved at de vil gi fastlegene en reservasjonsmulighet mot henvisning til abort.

I dag har jeg gjort det jeg har rett til, nemlig å sende en høringsuttalelse med anmerkning mot forslaget, dette er en rett vi har alle sammen.

Her er linken til høringsnotatet og andre dokumenter ang saken.

Og her er brevet jeg sendte på mail til postmottak@hod.dep.no
Noen flere som vil protestere mot dette forslaget?

Jeg frykter for hvor det vil ende om vi ikke stopper dette nå.

 

Til Helse og omsorgsdepartementet

 

HØRINGSUTTALELSE – RESERVASJONSRETT FOR FASTLEGER I FORBINDELSE MED HENVISNING TIL ABORT.

 

Legers reservasjonsmulighet eller -rett til ikke å henvise til abort er et alvorlig angrep på loven om selvbestemt abort.

En fastlege som mottar lønn fra det offentlige på grunnlag av antall pasienter på listene sine, skal ikke kunne reservere seg mot en del av den jobben han/hun har valgt selv.

Det er ikke en selvfølgelig rett for alle leger å bli fastlege, men det er en selvfølge at alle pasienter får den helsehjelpen han og hun trenger og har lovlig rett på.

Med dette forslaget setter dere legenes overbevisning foran kvinners rett til helsehjelp.

 

Pr. i dag er det ikke lov for en fastlege å reservere seg, men det viser seg at mange gjør det allerede. Dere vil belønne disse lovbryterne med å tilpasse loven til dem.

I høringsuttalelsen står det at reservasjonsmuligheten ikke skal gjelde forskrivning eller innsetting av prevensjon eller henvisning til assistert befruktning, men dette kommer helt sikkert til å bli et krav fra de legene som nekter dette i dag.

 

Hvor skal dere sette grensen for hvem som skal kunne reservere seg mot hva?

Hvilke yrkesgruppe kommer etter?

Skal ansatte innen brannvesen og politi kunne reservere seg mot å hjelpe jenter/kvinner som ikke er kledd etter deres religiøse overbevisning?

Skal en farmasøyt/apotektekniker kunne reservere seg mot å selge diverse medisiner?

Skal en ekspeditør i en dagligvarebutikk kunne reservere seg mot å selge svinekjøtt, alkohol og kondomer?

Skal en drosjesjåfør eller bussjåfør kunne reservere seg mot å transportere blinde med førerhund?

Noen drosjesjåfører nekter blinde med førerhund allerede nå, det er ikke lov, men skal dere belønne de lovbryterne med en reservasjonsmulighet også?

 

Dere begir dere ut på en farlig vei ved å gi en yrkesgruppe en rettighet til å reservere seg mot en del av stillingsinstruksen.

 

 

 

Vennlig hilsen

Jorunn Henriksen

3086 Holmestrand

Endelig vinterstemning

Må nok vente med kaffekosen ved dette bordet

Her trenger jeg ikke luke på en god stund

Fuglene har eget mathus under tak

Jeg trives med snø på vinteren og nå var det på tide at den kom :-) Så er det bare å håpe på kuldegrader så den blir værende en stund :-) sludd og is liker jeg ikke 😉